861 ogledov

Elektronski vpisniki PUND

Informatizirani vpisniki za sodišča vseh stopenj za pravdne zadeve, gospodarske spore, nepravdne zadeve, zapuščinske zadeve, zadeve zavarovanja iz pristojnosti okrožnih sodišč, plačilne naloge, razne civilne zadeve, zadeve pravne pomoči, delovne in socialne spore, upravne spore, zadeve brezplačne pravne pomoči, nadzorstvene pritožbe in rokovne predloge, evidenca mediacijskih zadev, evidenca izdanih izpiskov in potrdil zemljiške knjige ter prepisov listin iz zbirke listin Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Vrhovno sodišče

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 31. 01. 2017
Posodobljeno na OPSI 19. 12. 2017
Ključne besede Pravdni postopek, Sodni postopek
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o sodiščih, Pravilnik o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev, Zakon o brezplačni pravni pomoči, Navodilo o vodenju in vsebini evidence o brezplačni pravni pomoči
Pravna podlaga - SOP številka 1994-01-0779, 2001-01-2642, 2008-01-3462
Pravna podlaga - nazivi Zakon o sodiščih (ZS)
Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)
Navodilo o vodenju in vsebini evidence o brezplačni pravni pomoči
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Časovno obdobje od 1. 1. 2000
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Poslovni register Slovenije

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.