Evidenca lokalnih cest in javnih poti v Občini Osilnica

Lokalne ceste in javne poti na območju Občine Osilnica. Evidenca vsebuje oznako lokalne ceste oziroma javne poti ter odseka, lokacijo, kje cesta oz. pot poteka ter njeno dolžino. Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in občinske kolesarske poti. Lokalna cesta (LC) je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije. Javna pot (JP) je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

csv
Evidenca javnih poti - Občina Osilnica
csv
Evidenca lokalnih cest - Občina Osilnica
xlsx
Evidenca o občinskih cestah

Dodatne povezave (1)

html
Občina Osilnica

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 12. 2021
Posodobljeno na OPSI 04. 01. 2022
Ključne besede javna pot, lokalna cesta, občinska cesta, odsek
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o občinskih cestah v Občini Osilnica (Ur. l. RS, št. 86/21)
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5732
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Občina Osilnica
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Dolžine javnih cest (državnih in občinskih) po občinah, statističnih regijah in kohezijskih regijah od leta 2002 dalje, banka cestnih podatkov

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.