140 ogledov

Evidenca Inšpektorata RS za notranje zadeve o pravnomočnih odločbah o prekrških

Prekrškovni organ mora zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence voditi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških. Evidenca vsebuje podatke o storilcu prekrška, pravno opredelitev prekrška, številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo. Pravnomočne odločbe o prekrških se iz evidence brišejo po poteku treh let od dneva pravnomočnosti. Podatki zaradi omejitve glede osebnih podatkov niso v celoti javno dostopni. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Inšpektorat za notranje zadeve

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 23. 09. 2019
Ključne besede prekršek
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1. 12. 2014
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.