66 ogledov
Všečkaj

Evidenca Inšpektorata RS za notranje zadeve o zapadlih plačilih iz prekrškovnih zadev

Evidenca vsebuje podatke o zapadlih, neplačanih terjatvah (globe, sodne takse, stroški postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka) iz prekrškovnih zadev. Vsebino pomožne knjige določa 9. člen Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/2011 in spremembe). Podatki zaradi omejitve glede osebnih podatkov niso v celoti javno dostopni. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Inšpektorat za notranje zadeve ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 21/01/2022
Naslov URL https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-notranje-zadeve/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka