1413 ogledov

Portal plač

Portal plač javnega sektorja je spletna aplikacija, ki omogoča pregled in analizo podatkov o tipih izplačil, vrstah izplačil in virih sredstev, ki jih proračunski uporabniki obračunavajo pri plačah zaposlenih v javnem sektorju v skladu z določili 38. in 39 člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju oziroma v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Podatke o plačah proračunski uporabniki mesečno posredujejo v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES, v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju. Sklopi podatkov: - Pregled tipov in vrst izplačil na nivoju JAVNI SEKTOR - PODSKUPINA RPU - PRORAČUNSKI UPORABNIK. - Pregled tipov izplačil na nivoju DELOVNO MESTO. - Pregled virov sredstev na nivoju JAVNI SEKTOR - PODSKUPINA RPU - PRORAČUNSKI UPORABNIK. - Pregled mesečnih podatkov o plačah zaposlenih v javnem sektorju (podatki o povprečnih bruto plačah, podatki po številu prejemnikov in masi dodatkov, itd.) - Pregled letnih podatkov o plačah zaposlenih v javnem sektorju. - Pregled podatkov o izplačilih COVID-19 dodatkov. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Portal plač”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 27/04/2024
Naslov URL http://www.pportal.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka