101 ogledov

Katalog strokovnih znanj

Katalog strokovnih znanj vsebuje vsebine, ki so zahtevane za izdelavo okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje in vključuje zakonodajo s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva in rabe naravnih virov ter kulturne dediščine. Sestavni del kataloga so tudi dodatno zbrana gradiva, ki pojasnjujejo metodologijo presojanja vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi (55. člen ZVO-1). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2013

pdf
Katalog strokovnih znanj
13/4/2013

Dodatne povezave (2)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 31. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 27. 09. 2017
Ključne besede Strokovna znanja, katalog, okoljska poročila, poročila o vplivih na okolje
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2004-01-1694
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 14. 3. 2013
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.