Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK

Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK se nanaša na prijavitelje, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive posledice. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime prijavitelja; osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje; navedba organa; vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 04. 2017
Posodobljeno na OPSI 01. 08. 2018
Ključne besede korupcija, pooblaščena uradna oseba
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-2226
Pravna podlaga - nazivi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.