Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev ZIntPK se nanaša na prijavitelje in prijavljene osebe. Vsebuje zlasti sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in druge podatke, povezane s preprečevanjem in raziskovanjem prijavljenih koruptivnih ravnanj. Obdelava podatkov se vrši za namen vodenja postopkov reševanja prejetih prijav in za namen ugotavljanja korupcije in izvajanja pristojnosti komisije ter drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 04. 2017
Posodobljeno na OPSI 04. 06. 2019
Ključne besede korupcija
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-2226
Pravna podlaga - nazivi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.