75 ogledov
Všečkaj

Letna poročila o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve - ZDU

Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za vsako leto zajema podatke s področja inšpekcijskega nadzorstva nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov, sprejetih na njihovi podlagi na naslednjih področjih: • zasebno varovanje, • orožje, eksplozivi in pirotehnični izdelki, • detektivska dejavnost, • varnost in red na smučiščih, • fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi, • tajni podatki in pregled prekrškovnih postopkov v primerih kršitev s področij, na katerih opravlja inšpekcijski nadzor, drugih področij upravnih notranjih zadev ali ko je določeno, da naloge prekrškovnega organa opravlja ministrstvo za notranje zadeve, pa za to ni pristojna policija. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Letna poročila o delu organa”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Connection timed out after 30s
  • Zadnji pregled: 09/03/2021
Naslov URL http://mnz.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka