176 ogledov
Všečkaj

Letna poročila o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve - ZIN

Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za vsako leto zajema podatke s področja inšpekcijskega nadzorstva nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov, sprejetih na njihovi podlagi na naslednjih področjih: • zasebno varovanje, • orožje, eksplozivi in pirotehnični izdelki, • detektivska dejavnost, • varnost in red na smučiščih, • fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi, • tajni podatki in pregled prekrškovnih postopkov v primerih kršitev s področij, na katerih opravlja inšpekcijski nadzor, drugih področij upravnih notranjih zadev ali ko je določeno, da naloge prekrškovnega organa opravlja ministrstvo za notranje zadeve, pa za to ni pristojna policija. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2008”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
DOC
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata DOC, kar zadošča za oceno 1
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 19/12/2020
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: DOC
  • Zadnji pregled: 19/12/2020
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/69660dbf-6023-4980-9ab1-db26b4804d86/resource/20a37fca-319e-4eda-968e-e0d1da3bf0d2/download/porociloodeluirsnzzaleto2008.doc
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/69660dbf-6023-4980-9ab1-db26b4804d86/resource/20a37fca-319e-4eda-968e-e0d1da3bf0d2/download/porociloodeluirsnzzaleto2008.doc
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka