Občinske ceste v občini Ankaran

Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Ankaran v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in njihovo kategorizacijo. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Cestno omrežje občina Ankaran

Dodatne povezave (2)

html
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
html
Občina Ankaran

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 27. 09. 2021
Ključne besede občinske ceste
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27.7.2018
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5732
Pravna podlaga - nazivi Zakon o cestah (ZCes-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, https://podatki.gov.si/dataset/zbirni-kataster-gospodarske-javne-infrastrukture

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.