Območje invazivk v Občini Moravče

Območje invazivk v Občini Moravče Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

csv
2 Območja invazivk v Občini Moravče

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 10. 05. 2021
Posodobljeno na OPSI 10. 05. 2021
Ključne besede invazivna vrsta
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (2014/1143); Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2016/1141); Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/968 z dne 30. aprila 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocen tveganja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami
Pravna podlaga - SOP številka 1999-01-2655, 2002-01-2031, 2007-01-3356, 2004-01-2277, 2001-01-2546
Pravna podlaga - nazivi Zakon o ohranjanju narave (ZON)
Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila
Pravilnik o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)
Geografsko območje Občina Moravče
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja ni načrtovano
Časovno obdobje od 10. 5. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.