702 ogledov

Podatki o meritvah padavin in opazovanjih vremena na padavinskih postajah

V zbirki so zajete meritve in opazovanja vremena na padavinskih postaj. Ob 7. uri se izvajajo meritve padavin, višini nove in skupne snežne odeje. Cel dan se opazuje atmosferske pojave: atmosferske razelektritve, megla, rosa, slana, toča, poledica, oblika padavin, viharni veter, ostali izredni dogodki, ... Beleži se tudi trajanje pojavov. Meritve in opazovanja opravljajo pogodbeni opazovalci, podatki se objavljajo na svetovnem spletu z zamikom do 45 dni. Redke postaje beležijo tudi 5 min. padavine s pluviografi ali el. registratorji. Objavlja se tudi nekatere izvedene vrednosti, mesečne in letne statistike, povprečja, povratne dobe ekstremnih nalivov. Spletni arhiv meritev in opazovanj je dostopen od leta 1961 naprej. (27. člen Zakona) Zbirka meritev na padavinskih postajah, psql tabela padavine_vhodna je vključena v zbirko meteorloških uporabniških tabel. Zaračunavanje po ceniku, če za izpis prosijo ARSO: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/katalog%20informacij%20javnega%20zna%c4%8daja/cenik%20za%20posredovanje%20informacij/CenikPonovneUporabe.pdf Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 15. 02. 2022
Ključne besede Arhiv meteorloških podatkov
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2089
Pravna podlaga - nazivi Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Časovno obdobje od 1. 6. 2008
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.