277 ogledov

Poročila Evropski komisiji po Direktivi o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki

Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki v 14. členu določa, da morajo države članice Komisiji predložiti poročilo o izvajanju te direktive vsaka tri leta, prvič v letu 2015. V nacionalnem poročilu se nahajajo splošni podatki o jedrskem programu v Republiki Sloveniji, podrobno pa je opredeljena skladnost posamezne zahteve direktive z domačo ureditvijo in načinom ravnanja z radioaktivnimi odpadki (RAO) in izrabljenim gorivom (IG) pri nas. Podan je opis nacionalne politike in programa ravnanja z RAO in IG pristojnih upravnih organov, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati imetniki RAO in IG, zagotavljanje strokovnega znanja in usposobljenosti na zadevnem področju, finančni viri, način obveščanja in vključevanja javnosti v zadeve, povezane z ravnanjem z RAO in IG, ter trenutni inventar in projekcije naraščanja količin RAO in IG v naslednjih letih. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (5)

pdf
1. poročilo - angleško
pdf
1. poročilo - slovensko
pdf
2. poročilo - slovensko
docx
3. poročilo - slovensko
pdf
3. poročilo - slovensko

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za jedrsko varnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 02. 2018
Posodobljeno na OPSI 19. 08. 2021
Ključne besede Direktiva o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 2015
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.