Poročila o investicijah v energetske objekte v Sloveniji

Za učinkovito izvajanje aktivnosti proizvodnje, prenosa in distribucije energije je potrebno pravočasno razvojno načrtovanje ter izvajanje rekonstrukcij obstoječih in izgradnje novih objektov energetske infrastrukture. Osnovni cilj investicijskih vlaganj je zagotoviti zadostno in zanesljivo oskrbo z energijo. Investicijska vlaganja so namenjena za izgradnjo novih energetskih objektov in posodobitev obstoječih hidroenergetskih, termoenergetskih, prenosnih in distribucijskih zmogljivosti. V letnih poročilih o investicijskih vlaganjih je prikazan pregled realizacije večjih investicij v posameznih družbah za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije in prenosa zemeljskega plina. V tekstualnem delu je predstavljen pregled in opis posameznih pomembnejših investicij, ki so bile izvedene v obravnavanem letu. V prilogah je prikazana realizacija investicij v obravnavanem letu glede na vir financiranja in primerjava z letnim gospodarskim načrtom. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Portal Energetika”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 22/09/2023
Naslov URL http://www.energetika-portal.si/dokumenti/poslovna-porocila/investicije-v-energetske-objekte/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka