295 ogledov

Zbirka letnih poročil Inšpektorata RS za šolstvo in šport

Zbirka vsebuje letna poročila organa in vsebuje pogoje dela inšpekcije, podatke o opravljenih inšpekcijskih nadzorih na področju šolstva in športa, podatke o ugotovljenih kršitvah in izrečenih ukrepih ter odpravi nepravilnosti, poročilo o drugih dejavnostih Inšpektorata in sklepne ugotovitve z vidika spoštovanja zakonodaje Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “letno poročilo 2017”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
PDF
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata PDF, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 24/06/2024
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 24/06/2024
Naslov URL https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSSS/POROCILA/51fab39528/Letno_porocilo_IRSSS_2017.pdf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka