1107 ogledov

Pregled dolžin državnih in občinskih cest v naselju in izven naselja

Podatki o občinskih cestah v časovni seriji od leta 2002 dalje so zbrani v Excelovi datoteki s preglednicami in zbirnimi tabelami po regijah. Zajeti so tudi podatki o dolžinah občinskih cest v naselju in izven naselja. Podrobnejši podatki po vrstah občinskih cest so za vsako leto opazovanega obdobja zbrani na posameznih listih. Kratice občinskih cest: LC lokalne ceste LG glavne mestne ceste LZ zbirne mestne ceste LK mestne (krajevne) ceste JP javne poti KJ javne poti za kolesarje Definicija: Dolžina občinske ceste je vsota dolžin lokalnih cest (LK), glavnih mestnih cest (LG), zbirnih mestnih cest (LZ), mestnih (krajevnih) cest (LK) in javnih poti (JP) v občini. Javnih poti za kolesarje (KJ) se v dolžino cest ne všteva. Metodologija: vsota občinskih cest (LC + LG + LZ + LK + JP) brez KJ v občini. ----------------------- Podatki o glavnih in regionalnih cestah v časovni seriji od leta 1990 dalje so zbrani v Excelovi datoteki s preglednicami in zbirnimi tabelami po regijah. Zajeti so tudi podatki o dolžinah cest v naselju in izven naselja. Podrobnejši podatki so za vsako leto opazovanega obdobja zbrani na posameznih listih. Kratice državnih cest od leta 1998 dalje: AC avtoceste (štiri in večpasovne) HC hitre ceste (tripasovne in dvopasovne) G1 glavne ceste 1. reda G2 glavne ceste 2. reda R1 regionalne ceste 1. reda R2 regionalne ceste 2. reda R3 regionalne ceste 3. reda RT regionalne turistične ceste Tipi odsekov od leta 1990 dalje: A odsek s fizično ločenimi voznimi pasovi - DESNI ODSEK C odcep (neuporabljeno) D dodatni odsek ceste - počivališče, kamionska cesta O običajni odsek P priključek, razcep R razcep (neuporabljeno) V odsek s fizično ločenimi voznimi pasovi - LEVI ODSEK Definicija: Dolžina ceste je vsota dolžin odsekov, ki ji pripadajo, glede na tip odseka. V dolžino cest brez priključkov se vštevajo odseki tipa A in O. Dolžina cest s priključki pa obsega odseke tipa A, C, O in P. Drugih tipov odsekov (V, D in R) se v dolžino cest ne všteva. Metodologija: vse ceste (GC in RC) brez priključkov. Avtocestni odseki niso upoštevani; v primeru, da se jih upošteva, se jih (brez priključkov) prišteje dolžinam GC in RC izven naselja. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Direkcija RS za infrastrukturo - Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 27/03/2023
Naslov URL https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/o-direkciji/sektor-za-evidence-o-cestah-informatiko-in-arhiv/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka