1705 ogledov

Register izdanih energetskih izkaznic stavb

Za posamezno stavbo ali del stavbe je možno pridobiti informacijo o izdani energetski izkaznici v e-registru nepremičnin. Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Register vsebuje podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki iz energetske izkaznice in podatki o izdelovalcu izkaznice. Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Gre za ukrep, ki je namenjen boljši informiranosti potrošnika, torej tistega, ki želi stavbo oz. stanovanje kupiti ali najeti. Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da pred odločitvijo o nakupu ali najemu preverimo, kako energetsko varčna oz. potratna je. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2018

xls
Register izdanih energetskih izkaznic
28/2/2018

Dodatne povezave (3)

html
Portal Energetika
html
Ministrstvo za infrastrukturo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 18. 06. 2018
Ključne besede energetika, energetska politika, energetska učinkovitost, toplotna izolacija, varčevanje z energijo
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 8. 7. 2013
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.