532 ogledov

EEMA - Elektronska evidenca mednarodnih aktov

Ministrstvo za zunanje zadeve hrani in evidentira veljavne mednarodne pogodbe in druge mednarodne akte. Ministrstvo za posamezne mednarodne pogodbe in druge mednarodne akte vodi naslednje podatke o mednarodnih aktih (podatki so odvisni od tega ali gre za pogodbeni ali nepogodbeni mednarodni akt): - dvostranski akti: naslov akta, kraj in datum podpisa, podatki o ratifikaciji (akt in datum ratifikacije v RS), št. Ur.l. RS v katerem je akt objavljen, datum notifikacij, začetek veljavnosti, predvideno trajanje, odpovedni rok, št. Ur.l. RS v katerem je objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti, morebitno prenehanje veljavnosti, podatki o morebitnem nasledstvu, podatki o morebitni registraciji pri Združenih narodih; - večstranski akti: kraj in datum podpisa ter začetka veljavnosti za mednarodno pogodbo (splošni podatki za mednarodni akt), podatki o ratifikaciji (akt in datum ratifikacije v RS), kraj in datum podpisa ter začetka veljavnosti za RS, št. Ur.l. RS v katerem je akt objavljen, datum deponiranje listine o ratifikaciji oz. pristopu RS, predvideno trajanje, odpovedni rok, št. Ur.l. RS v katerem je objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti, morebitno prenehanje veljavnosti, podatki o morebitnem nasledstvu, podatki o morebitni registraciji pri Združenih narodi. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Izvoz akta v csv”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo. Za to datoteko je omogočen le osnovni tabelarični predogled. Količina prikazanih podatkov in urejanje sta zato lahko omejena. Za vpogled v celotne podatke datoteko prenesite ali zaprosite uredništvo za vklop polnega predogleda in dostopa skozi API.

Format:
CSV
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata CSV, kar zadošča za oceno 3
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 22/03/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: CSV
  • Zadnji pregled: 22/03/2023
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/70fc72ee-8a5d-4f83-853e-191a0b7f5414/resource/7e0e31b0-6047-4756-b2fe-0d2b9fdc4e86/download/izvozaktov.csv
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/70fc72ee-8a5d-4f83-853e-191a0b7f5414/resource/7e0e31b0-6047-4756-b2fe-0d2b9fdc4e86/download/izvozaktov.csv
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka