532 ogledov

EEMA - Elektronska evidenca mednarodnih aktov

Ministrstvo za zunanje zadeve hrani in evidentira veljavne mednarodne pogodbe in druge mednarodne akte. Ministrstvo za posamezne mednarodne pogodbe in druge mednarodne akte vodi naslednje podatke o mednarodnih aktih (podatki so odvisni od tega ali gre za pogodbeni ali nepogodbeni mednarodni akt): - dvostranski akti: naslov akta, kraj in datum podpisa, podatki o ratifikaciji (akt in datum ratifikacije v RS), št. Ur.l. RS v katerem je akt objavljen, datum notifikacij, začetek veljavnosti, predvideno trajanje, odpovedni rok, št. Ur.l. RS v katerem je objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti, morebitno prenehanje veljavnosti, podatki o morebitnem nasledstvu, podatki o morebitni registraciji pri Združenih narodih; - večstranski akti: kraj in datum podpisa ter začetka veljavnosti za mednarodno pogodbo (splošni podatki za mednarodni akt), podatki o ratifikaciji (akt in datum ratifikacije v RS), kraj in datum podpisa ter začetka veljavnosti za RS, št. Ur.l. RS v katerem je akt objavljen, datum deponiranje listine o ratifikaciji oz. pristopu RS, predvideno trajanje, odpovedni rok, št. Ur.l. RS v katerem je objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti, morebitno prenehanje veljavnosti, podatki o morebitnem nasledstvu, podatki o morebitni registraciji pri Združenih narodi. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Izvoz akta v json”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
JSON
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata JSON, kar zadošča za oceno 3
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 22/03/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: JSON
  • Zadnji pregled: 22/03/2023
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/70fc72ee-8a5d-4f83-853e-191a0b7f5414/resource/b7d63769-8a74-4c7e-a445-fc658c9cb9b1/download/izvozaktov.json
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/70fc72ee-8a5d-4f83-853e-191a0b7f5414/resource/b7d63769-8a74-4c7e-a445-fc658c9cb9b1/download/izvozaktov.json
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka