532 ogledov

EEMA - Elektronska evidenca mednarodnih aktov

Ministrstvo za zunanje zadeve hrani in evidentira veljavne mednarodne pogodbe in druge mednarodne akte. Ministrstvo za posamezne mednarodne pogodbe in druge mednarodne akte vodi naslednje podatke o mednarodnih aktih (podatki so odvisni od tega ali gre za pogodbeni ali nepogodbeni mednarodni akt): - dvostranski akti: naslov akta, kraj in datum podpisa, podatki o ratifikaciji (akt in datum ratifikacije v RS), št. Ur.l. RS v katerem je akt objavljen, datum notifikacij, začetek veljavnosti, predvideno trajanje, odpovedni rok, št. Ur.l. RS v katerem je objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti, morebitno prenehanje veljavnosti, podatki o morebitnem nasledstvu, podatki o morebitni registraciji pri Združenih narodih; - večstranski akti: kraj in datum podpisa ter začetka veljavnosti za mednarodno pogodbo (splošni podatki za mednarodni akt), podatki o ratifikaciji (akt in datum ratifikacije v RS), kraj in datum podpisa ter začetka veljavnosti za RS, št. Ur.l. RS v katerem je akt objavljen, datum deponiranje listine o ratifikaciji oz. pristopu RS, predvideno trajanje, odpovedni rok, št. Ur.l. RS v katerem je objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti, morebitno prenehanje veljavnosti, podatki o morebitnem nasledstvu, podatki o morebitni registraciji pri Združenih narodi. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “MZZ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 24/03/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-in-evropske-zadeve/
Naslov URL http://www.mzz.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka