104 ogledov

Register obratov – sporočanje količin oljčnega olja in namiznih oljk

Oljarne, registrirane v Register obratov, sporočajo na MKGP količino predelanih plodov oljk in količino pridobljenega oljčnega olja. Sporočanje je na letni ravni v času obiranja oljk do petega dne v mesecu za količine, predelane ali pridobljene v predhodnem mesecu. Poroča se za mesece oktober, november in december; količina predelanih oljk (v kg) in pridobljenega oljčnega olja (v kg). Namen sporočanja je dobiti oceno proizvodnje oljčnega olja na mesec in na leto, ki ga mora Slovenija mesečno poročati Evropski komisiji. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 11. 01. 2018
Ključne besede oljke, oljčno olje
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke 171.a člen ZKme-1
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.