731 ogledov

Register odobrenih pokojninskih načrtov

Register pokojninskih načrtov vodi Finančna uprava RS. Predlog za vpis v register poda izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na podlagi vpisa pokojninskega načrta v register so delodajalci in zavarovanci upravičeni do davčnih olajšav. 3. člen ZPIZ-2: (1) Če vlagatelj prijave predloži davčnemu organu prijavo za vpis v register več pokojninskih načrtov, se obrazec izpolni za vsak pokojninski načrt posebej. (2) V obrazec PN-U1 se vpiše: 1. oznaka pokojninskega načrta, ki jo določi upravljavec sam, 2. podatki o pokojninskem skladu: – vzajemnem pokojninskem skladu iz 295. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C in 101/13 – ZIPRS1415; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), – krovnem pokojninskem skladu iz 296. člena ZPIZ-2, – kritnem skladu iz 323. člena ZPIZ-2, – skupini kritnih skladov iz četrtega in osmega odstavka 323. člena ZPIZ-2; 3. podatki o upravljavcu: – vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada iz 297. člena ZPIZ-2, – kritnega sklada in skupine kritnih skladov iz 323. člena ZPIZ-2. (3) V obrazec PN-D2 se vpišejo podatki o pokojninskem načrtu in delodajalcu iz 233. člena ZPIZ-2. (4) V obrazec PN-IR se vpišejo podatki o pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninske rente in o izplačevalcu pokojninske rente iz prvega odstavka 348. člena ZPIZ-2. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Seznam izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 26. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 30. 11. 2017
Ključne besede pokojninski načrt
Področje Sociala in zaposlovanje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1999-01-4965, 2013-01-3955
Pravna podlaga - nazivi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
Pravilnik o vpisu v register pokojninskih načrtov
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.