1806 ogledov
Všečkaj

Register stalnega prebivalstva

Register stalnega prebivalstva se vodi in vzdržuje za namen zagotavljanja pregleda nad stanjem in gibanjem prebivalstva (18. člen Zakona o prijavi prebivališča). Evidenca vsebuje: –priimek in ime, –EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena, –kraj rojstva, –staro stalno prebivališče, –novo stalno prebivališče, –državljanstvo, –narodnost (le če se je posameznik o njej želel izreči), –zakonski stan, –priimek in ime ter EMŠO posameznika, ki vodi gospodinjstvo, ter sorodstveno razmerje do njega, –začasnih prebivališčih, –naslovu za vročanje, –odjavi stalnega prebivališča v tujino, –začasnem odhodu v tujino. V registru stalnega prebivalstva se vodi tudi evidenca gospodinjstev in vsebuje podatke: –priimek in ime, –EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena, –kraj rojstva, –stalno prebivališče, –državljanstvo, –zakonski stan, –priimek in ime ter EMŠO posameznika, ki vodi gospodinjstvo, ter sorodstveno razmerje do njega, –datumu prijave, odjave oziroma spremembe glede vzpostavitve in včlanitve v gospodinjstvo. Poleg osebnih podatkov, pa se v registru stalnega prebivalstva vodijo tudi podatki o: –dovoljenju oziroma prepovedi posredovanje podatkov od prve do pete alineje uporabnikom, ki nimajo zakonske podlage za zbiranje teh podatkov, –datumu prijave, odjave oziroma spremembe prebivališč oz. trajanju prijave –pristojnemu organu, ki je izvedel prijavo, odjavo ali spremembo, –postopku ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “MNZ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 22/01/2022
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/
Naslov URL http://www.mnz.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka