117 ogledov
Všečkaj

Reševanje denacionalizacijskih zadev pri okrajnih sodiščih - stanje na dan 30.6.2020

Iz predloženih tabel je razvidno, da je 40 okrajnih sodišč že pravnomočno zaključilo z reševanjem zahtevkov po 5. členu ZDen, nepravnomočno zaključene postopke imajo le še okrajna sodišča v Kranju, Ljubljani, Mariboru in Radovljici. Delež pravnomočno zaključenih zadev na sodiščih je 99,6 odstoten glede na vse vložene denacionalizacijske zadeve (minus odstopljene vloge). Po podatkih, ki so nam jih posredovala sodišča, so imela le-ta po stanju na dan 31. 12. 2019, skupaj nerešenih še 7 zadev. Število nerešenih zadev se je od prejšnjega spremljanja zmanjšalo za 1 (iz 8 na 7). Samo na Okrajnem sodišču v Mariboru je odstotek pravnomočno zaključenih zadev nižji od 90 % (in sicer 87 %), ostala sodišča so pravnomočno zaključila z 96 % odstotki ali več postopkov. Od 44 okrajnih sodišč imajo odprte postopke denacionalizacije še 3 sodišča (Ljubljana – 5 zadev; Maribor in Radovljica pa vsak po 1 zadevo). Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 30. 6. 2020 tabela”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo. Za to datoteko je omogočen le osnovni predogled. Količina prikazanih podatkov in urejanje sta zato lahko omejena. Za vpogled v celotne podatke datoteko prenesite ali zaprosite objavitelja za vklop polnega predogleda.

Format:
XLS
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata XLS, kar zadošča za oceno 2
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 26/01/2021
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: XLS
  • Zadnji pregled: 26/01/2021
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/b949a5ff-f5d1-4cd4-99bc-be0d137df56b/resource/52fb8e83-ab60-4675-a6fb-c18976019255/download/sodia5.lenzdenstanje30.6.2020tabela.xls
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/b949a5ff-f5d1-4cd4-99bc-be0d137df56b/resource/52fb8e83-ab60-4675-a6fb-c18976019255/download/sodia5.lenzdenstanje30.6.2020tabela.xls
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka