Rodovniške knjige (hibridni plemenski prašiči)

Zbirka podatkov hibridnih plemenskih prašičev. Podatki so pri drugi priznani organizaciji v prašičereji, ki vodi register hibridnih plemenskih prašičev. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 08. 11. 2017
Ključne besede živalski viri
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-0716, 2003-01-4257
Pravna podlaga - nazivi Zakon o živinoreji (ZŽiv)
Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo register za hibridne plemenske prašiče
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.