399 ogledov

Smernice za pripravo prekrškovnih določb zakonov in uredb

Smernice za pripravo prekrškovnih določb so namenjene za pomoč pripravljavcem predpisov pri oblikovanju prekrškovnih in nadzornih določb, ki sicer dopolnjujejo Nomotehnične smernice, ki jih je izdala Služba Vlade RS za zakonodajo. Ministrstvo za pravosodje v sklopu medresorskih usklajevanj predpisov sodeluje tudi z vidika ustreznosti predlaganih prekrškovnih določb s sistemsko ureditvijo po Zakonu o prekrških. V letih 2018 in 2019 je bilo izvedeno usposabljanje za ustreznejšo pripravo prekrškovnih določb za predstavnike posameznih ministrstev, ki pa ga v letu 2020 zaradi epidemije ne načrtujemo. Morebitne predloge za dopolnitve in izboljšave Smernic za pripravo prekrškovnih določb posredujte skrbniku zbirke. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Smernice za pripravo nadzornih in prekrškovnih določb_splet”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
PDF
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata PDF, kar zadošča za oceno 1
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 25/06/2024
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: PDF
  • Zadnji pregled: 25/06/2024
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/aaa795db-603e-4808-b052-7a30f36f1c86/resource/34d03fea-d949-4fb0-b6fd-d16575bc446e/download/smernicezapripravonadzornihinprekrkovnihdolobsplet.pdf
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/aaa795db-603e-4808-b052-7a30f36f1c86/resource/34d03fea-d949-4fb0-b6fd-d16575bc446e/download/smernicezapripravonadzornihinprekrkovnihdolobsplet.pdf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka