204 ogledov
Všečkaj

Smernice za pripravo prekrškovnih določb zakonov in uredb

Smernice za pripravo prekrškovnih določb so namenjene za pomoč pripravljavcem predpisov pri oblikovanju prekrškovnih in nadzornih določb, ki sicer dopolnjujejo Nomotehnične smernice, ki jih je izdala Služba Vlade RS za zakonodajo. Ministrstvo za pravosodje v sklopu medresorskih usklajevanj predpisov sodeluje tudi z vidika ustreznosti predlaganih prekrškovnih določb s sistemsko ureditvijo po Zakonu o prekrških. V letih 2018 in 2019 je bilo izvedeno usposabljanje za ustreznejšo pripravo prekrškovnih določb za predstavnike posameznih ministrstev, ki pa ga v letu 2020 zaradi epidemije ne načrtujemo. Morebitne predloge za dopolnitve in izboljšave Smernic za pripravo prekrškovnih določb posredujte skrbniku zbirke. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “NOMOTEHNIČNE SMERNICE”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTTPS
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: PDF
  • Opozorilo Zaznani format "PDF" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "https"
  • Zadnji pregled: 19/01/2022
Naslov URL https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVZ/f50d0f6d15/Nomotehnicne_smernice-2018.pdf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka