Število udeležencev na programih usposabljanja in strokovnih izpitih Upravne akademije v letih 2011, 2012, 2013 in 2014

Število udeležencev na programih usposabljanja in strokovnih izpitih UA v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 Program usposabljanja na Upravni akademiji načrtno spodbuja in motivira razvoj, kompetentnost in zadovoljstvo zaposlenih v upravi. Organiziranje usposabljanja javnih uslužbencev je osredotočeno na strateške cilje in koncepte razvoja v času in prostoru, izhajajoč iz ciljev razvoja države in javne uprave in iz težnje za učinkovitejšo in cenejšo upravo. Cilj usposabljanja na Upravni akademiji je, da javni uslužbenci ravnajo zakonito, samostojno, politično nevtralno, nepristransko, odgovorno, odprto in etično. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “MJU”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 23/09/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/
Naslov URL http://www.mju.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka