Število udeležencev na programih usposabljanja in strokovnih izpitih Upravne akademije v letih 2011, 2012, 2013 in 2014

Število udeležencev na programih usposabljanja in strokovnih izpitih UA v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 Program usposabljanja na Upravni akademiji načrtno spodbuja in motivira razvoj, kompetentnost in zadovoljstvo zaposlenih v upravi. Organiziranje usposabljanja javnih uslužbencev je osredotočeno na strateške cilje in koncepte razvoja v času in prostoru, izhajajoč iz ciljev razvoja države in javne uprave in iz težnje za učinkovitejšo in cenejšo upravo. Cilj usposabljanja na Upravni akademiji je, da javni uslužbenci ravnajo zakonito, samostojno, politično nevtralno, nepristransko, odgovorno, odprto in etično. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Število udeležencev upravne akademije”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo. Za to datoteko je omogočen le osnovni tabelarični predogled. Količina prikazanih podatkov in urejanje sta zato lahko omejena. Za vpogled v celotne podatke datoteko prenesite ali zaprosite uredništvo za vklop polnega predogleda in dostopa skozi API.

Format:
XLS
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata XLS, kar zadošča za oceno 2
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 23/09/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: XLS
  • Zadnji pregled: 23/09/2023
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/a41f8ab5-5d6a-489e-b004-d3e6219ac0db/resource/cce5e6c0-c60e-4707-84cb-5edbfd625d97/download/steviloudelezencevnaprogramihusposabljanjainstrokovnihizpitihupravneakademije.xls
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/a41f8ab5-5d6a-489e-b004-d3e6219ac0db/resource/cce5e6c0-c60e-4707-84cb-5edbfd625d97/download/steviloudelezencevnaprogramihusposabljanjainstrokovnihizpitihupravneakademije.xls
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka