578 ogledov
Všečkaj

Vodna knjiga

Vodna knjiga je sestavljena iz evidence o podeljenih vodnih pravicah in evidence o izdanih vodnih soglasjih ter zbirke listin, kot to predpisuje 154. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr.) in Pravilnik o vodni knjigi (Uradni list RS, št. 10/12). Vodno knjigo sestavljajo zbirke: Vodna dovoljenja, Vodna soglasja, Koncesije in Dovoljenja za raziskave podzemnih voda. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

html
Vodna dovoljenja - spletni pregledovalnik
html
Atlas okolja - Vodna dovoljenja, Vodna soglasja, Koncesije

Dodatne povezave (1)

html
Direkcija za vode

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 02. 2017
Posodobljeno na OPSI 06. 03. 2018
Ključne besede gospodarjenje z vodo, raba naravnih virov, raba vode, voda, vodno gospodarstvo
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2012-01-0381, 2002-01-3237
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o vodni knjigi
Zakon o vodah (ZV-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 13. 9. 2002
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave