545 ogledov

Zanesljivi seznam (o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja)

Ta seznam je zanesljivi seznam, ki vsebuje informacije o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja, ki jih nadzira Republika Slovenija, skupaj z informacijami o kvalificiranih storitvah zaupanja, ki jih ti zagotavljajo, v skladu z ustreznimi določbami iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES. Države članice morajo skladno z določbami tretjega odstavka 22. člena Uredbe (EU) št. 910/2014 Komisijo obvestiti o vseh informacijah o organu, ki je pristojen za sestavljanje, vodenje in objavljanje nacionalnih zanesljivih seznamov, ter podrobnosti o tem, kje so taki seznami objavljeni, o potrdilih, uporabljenih za podpisovanje ali žigosanje zanesljivih seznamov, ter o vseh njihovih spremembah. Podatke Komisija objavlja v seznamu vseh seznamov (List of Trusted Lists – LOTL). Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “List of Trusted Lists - LOTL”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
XML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: XML
  • Zadnji pregled: 28/03/2023
  • Povezava preusmeri na: https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml
Naslov URL https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka