545 ogledov

Zanesljivi seznam (o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja)

Ta seznam je zanesljivi seznam, ki vsebuje informacije o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja, ki jih nadzira Republika Slovenija, skupaj z informacijami o kvalificiranih storitvah zaupanja, ki jih ti zagotavljajo, v skladu z ustreznimi določbami iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES. Države članice morajo skladno z določbami tretjega odstavka 22. člena Uredbe (EU) št. 910/2014 Komisijo obvestiti o vseh informacijah o organu, ki je pristojen za sestavljanje, vodenje in objavljanje nacionalnih zanesljivih seznamov, ter podrobnosti o tem, kje so taki seznami objavljeni, o potrdilih, uporabljenih za podpisovanje ali žigosanje zanesljivih seznamov, ter o vseh njihovih spremembah. Podatke Komisija objavlja v seznamu vseh seznamov (List of Trusted Lists – LOTL). Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Zanesljivi seznam (o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja)”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
XML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata XML, kar zadošča za oceno 3
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 21/03/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: XML
  • Zadnji pregled: 21/03/2023
  • Povezava preusmeri na: http://www.tl.gov.si/SI_TL.xml
Naslov URL http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/eIDAS/SI_TL.xml
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka