Zbirka obvestil v zvezi s postopki javnih naročil

Naročniki v skladu z določili ZJN-3 in ZJNPOV na portalu javnih naročil objavljajo obvestila v zvezi izvajanja postopkov v obliki obrazcev. Podatki v obvestilih so različni od vrste obvestila, nanašajo pa se na nanašajo javnega naročnika/naročnika, predmet naročila, pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije, postopek, dopolnilne informacije, oddajo naročila/koncesije, obrazložitve, spremembe, mesto objave. Podatke glede razpisne dokumentacije in drugih obrazcev (npr. tehnične specifikacije, popisi del) ter vsi popravki razpisne dokumentacije so objavljeni tudi na spletni strani naročnika. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Spletna stran naročnika ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 08/06/2023
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 08/06/2023
Naslov URL http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka