Zbirka podatkov o proizvodnji električne energije na pragu elektrarn

Zbirka vsebuje podatke o neto proizvodnji električne energije na pragu elektrarn po dejavnosti (glavna dejavnost, samoproizvajalci, drugi proizvajalci) glede na vrsto vira (hidro, termo, jedrska, sonce, veter). Podatki so prikazani na letnem nivoju. Enota: GWh. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Proizvodnja električne energije na pragu elektrarn (GWh), Slovenija, letno”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
ASP
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 1
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 01/10/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Opozorilo Zaznani format "HTML" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "ASP"
  • Zadnji pregled: 01/10/2023
Naslov URL http://www.energetika-portal.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=Proizvodnja_el_en_prag&tit=Proizvodnja+elektri%26%23269%3Bne+energije+na+pragu+elektrarn+(GWh)%2C+Slovenija%2C+letno&path=../../uploads/tx_pxwebdatabase/&lang=1&pagePath=Statisti%26%23269%3Bna+podro%26%23269%3Bja/Elektri%26%23269%3Bna+energija+-+koli%26%23269%3Bine/Proizvodnja+elektri%26%23269%3Bne+energije+na+pragu+elektrarn+(GWh)%2C+Slovenija%2C+letno
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka