Zbirka podatkov o zaposlenih v elektrogospodarstvu in premogovništvu Slovenije

Zbirka vsebuje podatke o izobrazbeni strukturi zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva na dan 31. 12. tekočega leta. Zbirka vključuje podatke do vključno leta 2014 in se več ne posodablja, ker je skrbništvo podatkov v domeni drugega organa. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Zaposleni po kvalifikacijski strukturi - elektrogospodarstvo, Slovenija, letno”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
ASP
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 1
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 30/09/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Opozorilo Zaznani format "HTML" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "ASP"
  • Zadnji pregled: 30/09/2023
Naslov URL http://www.energetika-portal.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=Zaposleni_EES&tit=Zaposleni+po+kvalifikacijski+strukturi+-+elektrogospodarstvo%2C+Slovenija%2C+letno&path=../../uploads/tx_pxwebdatabase/&lang=1&pagePath=Statisti%26%23269%3Bna+podro%26%23269%3Bja/Zaposleni+v+elektrogospodarstvu+in+premogovni%26scaron%3Btvu/Zaposleni+po+kvalifikacijski+strukturi+-+elektrogospodarstvo%2C+Slovenija%2C+letno
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka