Zbirka podatkov o zaposlenih v elektrogospodarstvu in premogovništvu Slovenije

Zbirka vsebuje podatke o izobrazbeni strukturi zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva na dan 31. 12. tekočega leta. Zbirka vključuje podatke do vključno leta 2014 in se več ne posodablja, ker je skrbništvo podatkov v domeni drugega organa. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Portal Energetika”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 30/09/2023
Naslov URL http://www.energetika-portal.si/statistika/statisticna-podrocja/zaposleni-v-elektrogospodarstvu-in-premogovnistvu/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka