Zbirka stenografskih beležk zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma Kraljevine Jugoslavije, SI AS 2058

Sejni zapisniki predstavniških teles, odborov, skupščine in senata Kraljevine SHS oz. Kraljevine Jugoslavije, za obdobje 1919-1940. Besedilni opis zbirke je v slovenskem jeziku, digitalizirano gradivo je v srbskem in hrvaškem jeziku (tudi v cirilici). Zbirka je digitalizirana. Digitizati se nahajajo na: "Sejni zapisniki skupščine Kraljevine SHS oz. Kraljevine Jugoslavije - tektonika arhiva", v spodjem delu besedilnega opisa se nahajajo PDF datoteke, ki jih je mogoče prenesti. Digitizate z boljšo resolucijo, za potrebe objave lahko dobite po naročilu v čitalnici arhiva: ars.citalnica@gov.si. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “splet Arhiva RS”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTLM
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Opozorilo Zaznani format "HTML" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "HTLM"
  • Zadnji pregled: 22/03/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/arhiv/
Naslov URL http://www.arhiv.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka