Zbirka stenografskih beležk zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma Kraljevine Jugoslavije, SI AS 2058

Sejni zapisniki predstavniških teles, odborov, skupščine in senata Kraljevine SHS oz. Kraljevine Jugoslavije, za obdobje 1919-1940. Besedilni opis zbirke je v slovenskem jeziku, digitalizirano gradivo je v srbskem in hrvaškem jeziku (tudi v cirilici). Zbirka je digitalizirana. Digitizati se nahajajo na: "Sejni zapisniki skupščine Kraljevine SHS oz. Kraljevine Jugoslavije - tektonika arhiva", v spodjem delu besedilnega opisa se nahajajo PDF datoteke, ki jih je mogoče prenesti. Digitizate z boljšo resolucijo, za potrebe objave lahko dobite po naročilu v čitalnici arhiva: ars.citalnica@gov.si. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Zbirka stenografskih beležk zapisnikov sej skupščine Kraljevine SHS oz. Kraljevine Jugoslavije - tektonika arhiva”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
PDF
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 1
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 15/06/2024
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Opozorilo Zaznani format "HTML" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "PDF"
  • Zadnji pregled: 15/06/2024
Naslov URL https://vac.sjas.gov.si/vac/search/archivePlanSearch?path=1000001,1,653406,654805,268048
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka