Zbirka zanimivejših odločb o pritožbah in o sporih iz razmerij med uporabniki sistema elektrike oz. zemeljskega plina in operaterji

Agencija za energijo je na podlagi 413. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) pristojna za odločanje v sporih iz razmerij med uporabniki sistema elektrike oziroma zemeljskega plina in operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko: - o dostopu do sistema; - v zvezi z obračunanim zneskom za uporabo sistema; - v zvezi s kršitvami sistemskih obratovalnih navodil; - v zvezi z ugotovljenimi odstopanji in zneski za pokrivanje stroškov izravnave odstopanj ter v zvezi s kršitvami splošnih aktov, ki urejajo odstopanja in njihovo izravnavo; - za katere tako določa ta zakon. Prav tako Agencija za energijo po enajstem odstavku 147. člena in devetem odstavku 270. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) odloča o pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev. Omejitve glede osebnih podatkov in občutljivih podatkov Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “odločbe”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 1
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 15/06/2024
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 15/06/2024
  • Povezava preusmeri na: https://www.agen-rs.si/
Naslov URL http://www.agen-rs.si/odlocbe
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka