1758 ogledov

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture in omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja. Za posamezen objekt gospodarske javne infrastrukture se vodijo podatki o vrsti in tipu objekta, njegovi lokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o upravljavcu objekta, medtem ko se za posamezno omrežno priključno točko vodijo identifikacijski podatki, podatki o lokaciji, podatki o minimalni zmogljivosti omrežne priključne točke ter podatki o lastniku omrežne priključne točke. Podatke so v zbirni kataster dolžni posredovati vsi upravljavci gospodarske javne infrastrukture in lastniki omrežnih priključnih točk. Javni dostop do podatkov iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je zagotovljen vsem uporabnikom. Osnovni namen vzpostavitve zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture in omrežnimi priključnimi točkami javnega komunikacijskega omrežja za območje celotne države, kar nam bo v bodoče omogočalo smotrnejše urejanje prostora, varnejše izvajanje posegov v prostoru in gospodarnejše ravnanje z infrastrukturnimi objekti. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Vir na portalu INSPIRE”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 01/04/2023
Naslov URL https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/catalog.search#/metadata/923dfad8-6172-4ffa-be2a-4436e26a8d78
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka