MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

9
 

Priljubljene zbirke

Promet in infrastruktura
Občinske ceste v mestni občini Slovenj Gradec   36 ogledov 0
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - Evidenca podatkov o občinskih cestah v mestni občini Slovenj Gradec v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v mestni občini Slovenj Gradec   18 ogledov 0
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - Enote registrirane kulturne dediščine na območju mestne občine Slovenj Gradec, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v mestni občini Slovenj Gradec   12 ogledov 0
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - Seznam kulturnih objektov v mestni občini Slovenj Gradec. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML