MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR

2
 

Priljubljene zbirke

Javni sektor
Letna poročila o delu Inšpektorata za javni sektor   369 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR - Inšpektorat je dolžan vsako leto poročati o svojem delu Vladi RS. Poročilo vsebuje naslednje podatke: kadrovska zasedba, obseg reševanja zadev, izvajanje strateških usmeritev in... Nadaljujte z branjem ...
DOC
PDF
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Odl vpisnik Inšpektorata za javni sektor - vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku   145 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR - Inšpektorat za javni sektor je na podlagi Zakona o prekrških dolžan v primeru uvedenega prekrškovnega postopka voditi vpisnik vseh zadev, kjer je bila izdana odločba o prekršku. Nadaljujte z branjem ...