MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

7
 

Priljubljene zbirke

Okolje in prostor
Imenik nepremičninskih posrednikov   1397 ogledov 2
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR - Imenik nepremičninskih posrednikov. Status nepremičninskega posrednika pridobi posameznik z dnem vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov Posameznik mora pristojnemu ministrstvu... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirka prostorskih aktov   252 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR - V zbirki prostorskih aktov se vodijo in vzdržujejo podatki o pravnem stanju v prostoru na podlagi prostorskih aktov vključno s podatki, ki nastanejo v postopkih njihove priprave. Zbirka... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Register gensko spremenjenih organizmov   319 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR - Gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem, v katerega je z uporabo sodobnih metod biotehnologije vnesen določen gen za točno določeno lastnost iz drugega organizma. GSO so lahko... Nadaljujte z branjem ...
 
Okolje in prostor
Zbirka upravnih aktov na področju graditve   136 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR - V zbirki upravnih aktov s področja graditve se vodijo podatki o: - gradbenih dovoljenjih, - uporabnih dovoljenjih in - upravnih aktih, izdanih v inšpekcijskem postopku. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Podeljevanje statusa društvom, ki delujejo v javnem interesu   333 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR - Podeljevanje statusa društvom, ki delujejo v javnem interesu na področju narave, okolja in prostora. V zbirkah so seznami nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na... Nadaljujte z branjem ...
XLS
 
Okolje in prostor
Seznam zbirk podatkov o pravnih režimih   163 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR - Seznam zbirk podatkov o pravnih režimih vsebuje podatke o posameznih zbirkah podatkov o pravnih režimih, ki so vključene v storitve prostorskega informacijskega sistema. Zbirke podatkov... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Območja prostorskih aktov   79 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR - Območja prostorskih aktov so: - območja državnih prostorskih aktov, - območja regionalnih prostorskih planov, - območja občinskih prostorskih planov in aktov, - območja... Nadaljujte z branjem ...
HTML