MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

33
 

Priljubljene zbirke

Okolje in prostor
Zbirka topografskih podatkov (DTM)   154 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka topografskih podatkov se vodi v obliki Državnega Topografskega Modela (DTM), ki vsebuje grafične in atributne topografske podatke o objektih, ki ustrezajo natančnosti merila 1 : 5... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca modelov vrednotenja   79 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca modelov vrednotenja je evidenca vseh uveljavljenih modelov vrednotenja po ZMVN-1 in nadomešča zbirko vrednotenja nepremičnin. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Ciklično aerofotografiranje Slovenije   239 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Aerofotografije so produkt fotografiranja, ki se izvaja iz zraka (letalo, helikopter), poleg aerofotografij so rezultati aerofotografiranja tudi elementi zunanje orientacije za vsako... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja   174 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se vodijo posnetki daljinskega zaznavanja, ortofoto in tehnični podatki o snemanjih. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna topografska karta merila 1 : 50 000 - vektorska   114 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Kratek opis: Državna topografska karta merila 1: 50 000 - vektorska (DTK 50V) je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin:... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Digitalni model geoida Slovenije (SLOAMG2000)   152 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Podatkovni niz vsebuje podatke o SLOvenskem Absolutnem Modelu Geoida iz leta 2000 (SLOAMG2000). Gre za astrogravimetrični model, določen s kombinirano metodo. Izračunan je po metodi... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Geografska koordinatna mreža   104 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Geografska koordinatna mreža je sistem hierarhičnih celic velikosti 100 m, 200 m, 500 m, 1 000 m, 2 500 m, 5 000 m in 10 000 m, namenjenih predvsem za diseminacijo statističnih podatkov.... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca državne meje   183 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Podatkovni niz vsebuje atributne podatke o mejnih točkah. Te so na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko označene (fizično na terenu - mejniki) in neoznačene (lomne točke). Na meji s... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državne karte   68 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državne karte so kartografsko obdelani topografski podatki, ki se vodijo v državnem prostorskem koordinatnem sistemu in so prikazani v državni kartografski projekciji. Državne karte se... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 250 000   48 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državna pregledna karta merila 1 : 250 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A0. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirka podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema   37 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema se vodijo podatki o državnih geodetskih točkah, državnem omrežju stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 1 000 000   18 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državna pregledna karta merila 1 : 1 000 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A4. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief,... Nadaljujte z branjem ...
HTML