MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

34
 

Priljubljene zbirke

Okolje in prostor
Seznam upravljavcev nepremičnin   144 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Seznam upravljavcev nepremičnin je seznam, ki ga vzpostavi in vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Vsebuje podatke o pristojnem državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti in... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Digitalni model geoida Slovenije (SLOAMG2000)   37 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Podatkovni niz vsebuje podatke o SLOvenskem Absolutnem Modelu Geoida iz leta 2000 (SLOAMG2000). Gre za astrogravimetrični model, določen s kombinirano metodo. Izračunan je po metodi... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca trga nepremičnin   16 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca trga nepremičnin je večnamenska, javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. Evidenco trga nepremičnin vodi in vzdržuje Urad za... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Ortofoto   6 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Ortofoto je aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjena iz centralne v ortogonalno projekcijo. Pri tem so odstranjeni... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Register prostorskih enot   14 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Register prostorskih enot je integrirana podatkovna baza z lokacijskimi in opisnimi podatki o naslovih in prostorskih enotah (prostorski okoliši, naselja, občine, poštni okoliši, upravne... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državne karte   7 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državne karte so kartografsko obdelani topografski podatki, ki se vodijo v državnem prostorskem koordinatnem sistemu in so prikazani v državni kartografski projekciji. Državne karte se... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture   22 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture in omrežne priključne točke javnega komunikacijskega... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Register nepremičnin   12 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Register nepremičnin je javna večnamenska tehnična evidenca. V registru nepremični je zbranih veliko podatkov, ki se lahko interpretirajo in uporabijo za različne namene. Podatki lahko... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
EuroRegionalMap   2 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - EuroRegionalMap za Slovenijo je del evropske zbirke topografskih podatkov ravni merila 1 : 250 000. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Seznam izdanih pooblastil za bonitiranje   125 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Na podlagi uspešno opravljenega preizkusa strokovnosti prejme strokovnjak za bonitiranje pooblastilo Geodetske uprave Republike Slovenije za izvajanje bonitiranja zemljišč. Geodetska... Nadaljujte z branjem ...
XLS
 
Okolje in prostor
Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja   21 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se vodijo posnetki daljinskega zaznavanja, ortofoto in tehnični podatki o snemanjih. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zemljiški kataster   18 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Zemljiški kataster je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. Zemljiški kataster je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo... Nadaljujte z branjem ...
HTML