MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

20
 

Priljubljene zbirke

Okolje in prostor
Seznam upravljavcev nepremičnin   120 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Seznam upravljavcev nepremičnin je seznam, ki ga vzpostavi in vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Vsebuje podatke o pristojnem državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti in... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Državna topografska karta merila 1 : 25 000   24 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Ozemlje Republike Slovenije pokriva 198 listov državne topografske karte merila 1 : 25 000. Podatkovni niz sestavljajo digitalne kopije (skenogrami) reprodukcijskih originalov državne... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca trga nepremičnin   10 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca trga nepremičnin je večnamenska, javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. Evidenco trga nepremičnin vodi in vzdržuje Urad za... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Kataster stavb   9 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah. Kataster stavb je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o stavbah in delih stavb ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Seznam izdanih pooblastil za bonitiranje   121 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Na podlagi uspešno opravljenega preizkusa strokovnosti prejme strokovnjak za bonitiranje pooblastilo Geodetske uprave Republike Slovenije za izvajanje bonitiranja zemljišč. Geodetska... Nadaljujte z branjem ...
XLS
 
Okolje in prostor
Digitalni model geoida Slovenije (SLOAMG2000)   16 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Podatkovni niz vsebuje podatke o SLOvenskem Absolutnem Modelu Geoida iz leta 2000 (SLOAMG2000). Gre za astrogravimetrični model, določen s kombinirano metodo. Izračunan je po metodi... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zemljiški kataster   16 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Zemljiški kataster je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. Zemljiški kataster je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture   14 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture in omrežne priključne točke javnega komunikacijskega... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Register nepremičnin   10 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Register nepremičnin je javna večnamenska tehnična evidenca. V registru nepremični je zbranih veliko podatkov, ki se lahko interpretirajo in uporabijo za različne namene. Podatki lahko... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Register zemljepisnih imen   6 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Register zemljepisnih imen je osnovni državni geoinformacijski sloj. Vsebuje imena objektov, ki imajo neko časovno, zgodovinsko, etnološko ali družbeno uveljavljeno identiteto, kar... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja   17 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se vodijo posnetki daljinskega zaznavanja, ortofoto in tehnični podatki o snemanjih. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Register prostorskih enot   10 ogledov
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Register prostorskih enot je integrirana podatkovna baza z lokacijskimi in opisnimi podatki o naslovih in prostorskih enotah (prostorski okoliši, naselja, občine, poštni okoliši, upravne... Nadaljujte z branjem ...
HTML