5263 ogledov

Ortofoto

Ortofoto je aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjena iz centralne v ortogonalno projekcijo. Pri tem so odstranjeni vplivi optike aerofotoaparata, njegovega nagiba in vpliv razgibanosti terena. Mersko so primerljivi z linijskimi kartami, razdelitev na liste je enaka kot pri TTN5. Vsi ortofoti so na voljo v formatu TIFF. Izdelujejo se različni ortofoti glede na ločljivost in barvni spekter: - DOF025 - barvni (RGB) ortofoto z dolžino talnega intervala (DTI) 0,25 m - DOF050 - barvni (RGB) ortofoto z dolžino talnega intervala (DTI) 0,50 m - DOF050IR - barvni bližnje infrardeči (IR, R in G) ortofoto z dolžino talnega intervala (DTI) 0,50 m Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

html
Portal Prostor
html
Aplikacija JGP za prenos brezplačnih podatkov
html
Aplikacija Javni vpogled

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 01. 2019
Posodobljeno na OPSI 12. 04. 2024
Ključne besede Nacionalno, Ortofoto, ortofoto podobe/osnovne karte/pokrovnost
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Splošni pogoji uporabe geodetskih podatkov: https://www.e-prostor.gov.si/dostopi/javni-dostop/?acitem=1821-1822
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0962
Pravna podlaga - nazivi Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 12/04/2024 23:20
Datum metapodatkov 9. 4. 2024
GUID zunanjega zajema 1e0f54cf-9303-4140-8c20-352d5468c0b3
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 47.00° do 45.00°
z.d.: 13.00° do 17.00°
Datum referenciranja zbirke 1. 1. 1994 (Datum nastanka)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.