217 ogledov
Všečkaj

Državne geodetske točke

Državne geodetske točke so povezane v geodetske mreže in kot take zagotavljajo referenčno osnovo oziroma geodetski datum. Z državnimi geodetskimi točkami, povezanimi v geodetsko mrežo, in z geodetsko izmero ter obdelavo meritev, s katero se določijo podatki (koordinate) o državnih geodetskih točkah in njihova navezava na evropski koordinatni sistem, je na območju Republike Slovenije vzpostavljen nov prostorski koordinatni sistem. Status državne geodetske točke pridobi geodetska točka, ki je materializirana, pomeni postavljena v naravi (fizična postavitev), stabilizirana s trajnim znamenjem in z določenimi prostorskimi koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Za določitev koordinat teh točk se zahteva visoka natančnost, točnost in zanesljivost. Državne geodetske točke torej služijo vzpostavitvi (materializaciji) slovenskega državnega prostorskega koordinatnega sistema v fizičnem prostoru in hkrati povezavi z evropskim koordinatnim sistemom - ESRS. Obenem so tudi referenčne točke za kontrolo stanja (spreminjanja položaja v času) državnega koordinatnega sistema in za določitev transformacijskih modelov in parametrov za transformacijo koordinat prostorskih podatkov med starim in novim državnim prostorskim koordinatnim sistemom. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Seznam državnih geodetskih točk

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 01. 2019
Posodobljeno na OPSI 02. 02. 2021
Ključne besede Nacionalno, Referenčni koordinatni sistemi, Referenčni koordinatni sistemi položaj v prostoru
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Splošni pogoji uporabe geodetskih podatkov: http://www.e-prostor.gov.si/dostop-do-podatkov/dostop-do-podatkov/#tab1-1029
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2015-01-1115, 2014-01-0962
Pravna podlaga - nazivi P R A V I L N I K o podrobnejši vsebini zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema
Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu - ZDGRS (Uradni list RS, št. 25/2014)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 02/02/2021 00:20
Datum metapodatkov 1. 2. 2021
GUID zunanjega zajema ae186b5b-e0d3-4526-aa69-74aa4369ddca
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 47.00° do 45.00°
z.d.: 13.00° do 17.00°
Datum referenciranja zbirke 21. 5. 1998 (Datum nastanka), 21. 5. 1998 (Datum objave)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.