OBČINA BELTINCI

8
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Beltinci   26 ogledov 0
OBČINA BELTINCI - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Beltinci, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Beltinci   19 ogledov 0
OBČINA BELTINCI - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Beltinci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Beltinci   16 ogledov 0
OBČINA BELTINCI - Športni objekti v občini Beltinci V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Beltinci, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Beltinci   10 ogledov 0
OBČINA BELTINCI - Seznam kulturnih objektov v občini Beltinci. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Beltinci   11 ogledov 0
OBČINA BELTINCI - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Beltinci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML