OBČINA DRAVOGRAD

9
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Dravograd   7 ogledov 0
OBČINA DRAVOGRAD - Seznam kulturnih objektov v občini Dravograd. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Dravograd   13 ogledov 0
OBČINA DRAVOGRAD - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Dravograd v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Dravograd   7 ogledov 0
OBČINA DRAVOGRAD - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Dravograd, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Zdravje
Zdravstvene ustanove v občini Dravograd   2 ogledov 0
OBČINA DRAVOGRAD - V zbirki so zbrani podatki o zdravstvenih ustanovah v občini Dravograd. Nadaljujte z branjem ...
CSV